Jan-Erik Sverre

Partner (H)

Biografi

Jan-Erik Sverre arbeider i hovedsak med arbeidsrett, prosedyre og fast eiendoms rettsforhold.

Han er spesialist på arbeidsrett og benyttes mye som foredragsholder innenfor rettsområdet.

Hans bakgrunn omfatter saker om omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelse, midlertidig ansettelse/ innleie, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, varslersaker, permittering, arbeidstid, bedriftsdemokrati, personvern, pensjonsrelaterte problemstillinger mv. Han har også lang erfaring med kollektiv arbeidsrett. Jan-Erik har god kjennskap til statsansatteloven. Han har bistått i konkrete tvistesaker knyttet til ulike former for arbeidsrettslige reaksjoner i arbeidsforhold, både etter arbeidsmiljøloven og i offentlige virksomheter.

Jan-Erik har omfattende erfaring med varslingssaker, og har oppdrag som eksternt varslingssekretariat for en rekke bedrifter. Han har også vært engasjert av involverte aktører i flere større og profilerte varslingssaker.

Jan-Erik var prosessfullmektig for Bedriftsforbundet i Havnesaken (Holship) som ble behandlet av Høyesterett i plenum i 2016 og har betydelig prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler, Arbeidsretten og jordskiftedomstolene samt erfaring med alternativ tvisteløsning både som rettsmekler og som prosessfullmektig. Han er godkjent som advokatmekler av Den Norske Advokatforening.

Han fikk sin advokatbevilling i 2007 og møterett for Høyesterett i 2016.

Jan-Erik er i medhold av tvistelovens § 8-4 (4) oppnevnt som mekler og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler.

Ranking

Legal 500 EMEA

Finansavisen 2017

Publikasjoner

Arbeidserfaring

2015 -
Partner, Kvale
2010 - 2015
Partner, Bull & Co
2007 - 2009
Fast advokat, Bull & Co
2006 - 2007
Dommerfullmektig I, Oslo tingrett
2005 - 2006
Dommerfullmektig II, Oslo tingrett
2004 - 2005
Dommerfullmektig II, Hallingdal tingrett
2002 - 2004
Førstekonsulent/rådgiver, Fiskeri- og Kystdepartementet

Utdanning

Juni 2017
Negotiation Workshop, Juristenes Utdanningssenter, Harvard Law School, Harvard, Cambridge, USA
2002
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
2001
Selskapsrett og næringsreguleringsrett, Universitetet i Oslo
2001
Spesialfag, University of North Dakota