Christian Poulsson

Partner / Advokat (H)

Biografi

Christian Poulsson har siden midten av 1990-tallet arbeidet for kraftselskaper og andre aktører innen det nordiske kraftmarkedet. Hans spesialområder dekker alle sider knyttet til produksjon, omsetning og transport av fornybar energi, samt prosedyre. Christian er blant annet anerkjent for sin ekspertise innen fysisk og finansiell krafthandel, herunder regulatoriske forhold relatert til derivathandel. I tillegg har han betydelig transaksjonserfaring.

Christian fikk møterett for Høyesterett i 2016.

Christian har også vært sensor i flere år ved Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Ranking

Legal 500 EMEA

Chambers & Partners

Publikasjoner

  • “Fra markedsreform til kraftderivater”, artikkel i Industribygging og rettsutvikling, Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum, Fagbokforlaget, 2005

  • “Fri varebevegelse og produktbeskatning – En systemanalyse av Romatraktatens avgiftsregulering”, spesialfagsavhandling publisert i IUSEF nr. 19

  • Diverse artikler i fagtidsskrifter for norsk og nordisk energisektor

Arbeidserfaring

2011 -
Partner, Kvale
2004 - 2011
Partner, Bjerknes Wahl-Larsen
2001 - 2004
Fast advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
2000 - 2001
Advokat, Norsk Hydro ASA
1999 - 2000
Dommerfullmektig, Asker og Bærum herredsrett
1996 - 1999
Advokatfullmektig, Norsk Hydro ASA

Utdanning

1995
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1993 - 1995
Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett