Christian Poulsson

Partner Autorisasjon: Advokat (H)
Kontor: Oslo

Christian Poulsson har siden midten av 1990-tallet arbeidet for kraftselskaper og andre aktører innen det nordiske kraftmarkedet. Hans spesialområder dekker alle sider knyttet til produksjon, omsetning og transport av fornybar energi, samt prosedyre. Christian er blant annet anerkjent for sin ekspertise innen fysisk og finansiell krafthandel, herunder regulatoriske forhold relatert til derivathandel. I tillegg har han betydelig transaksjonserfaring.

Christian fikk møterett for Høyesterett i 2016.

Christian har også vært sensor i flere år ved Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Prosjekter

/

Publikasjoner

Fra markedsreform til kraftderivater

Artikkel i Industribygging og rettsutvikling, Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum, Fagbokforlaget

2005

Fri varebevegelse og produktbeskatning – En systemanalyse av Romatraktatens avgiftsregulering

Spesialfagsavhandling publisert i IUSEF nr. 19

Diverse artikler i fagtidsskrifter for norsk og nordisk energisektor

Språk

Norsk

Engelsk