Per Conradi Andersen

Partner (H)

Biografi

Per Conradi Andersen er leder for Kvales prosedyreavdeling. Han har særlig kompetanse innen områdene entreprise/fast eiendom, norsk kraftforsyning og immaterialrett (patenter, varemerker og kopieringssaker), og har utstrakt erfaring fra rådgivning og prosedyre innen disse rettsområdene. Per har også erfaring fra offentlig sektor som dommerfullmektig.

Per har prosedert godt over hundre saker for norske domstoler. Han fikk møterett for Høyesterett i 2005.

Per var medforfatter i Kommentarutgaven til energiloven, 1. og 2. utgave, og har også skrevet en rekke tidsskriftartikler. Han har i flere år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett. Per Conradi Andersen har også flere styreverv i bedrifter innen industri og handel.

Ranking

Legal 500

Anbefalt innen fagområdene:

 • Electricity and renewable energy (2013-2015)
 • Intellectual property and TMT(2013-2014)
 • Dispute resolution (2013)

Chambers & Partners

Rangert innen fagområdet:

 • Chambers Global: Dispute Resolution (2017)
 • Chambers Europe: Energy/Electricity (2011 og 2015)

Best Lawyers

Rangert innen fagområdet:

 • Electricity

Publikasjoner

 • Kommentarutgave av Energiloven, 1. og 2. utgave 1992 og 1995 (medforfatter)

 • Avhandling om europeisk energiforsyning i et EU rettslig perspektiv, publisert i Legal Issues of European Integration 1994/2

 • Artikkel om patentrett i Festskrift for Norsk Hydros juridiske avdeling 2006

 • Diverse artikler i Tidsskrift for Forretningsjus og Fagtidsskriftet Energi/Europower

 • Diverse artikler i utenlandske tidsskrifter

Arbeidserfaring

2011 -
Partner, Kvale
2003 - 2011
Partner, Bjerknes Wahl-Larsen
1995 - 2003
Advokat Wiersholm, Mellbye & Bech
1993 - 1995
Dommerfullmektig, Flekkefjord sorenskriverembete
1990 - 1992
Førstekonsulent , Olje- og Energidepartementet

Utdanning

1993
Master of Laws i europeisk rett, University of Exeter
1989
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo