Per Conradi Andersen

Partner / Advokat (H)

Biografi

Per Conradi Andersen er leder for Kvales prosedyreavdeling. Han har særlig kompetanse innen områdene entreprise/fast eiendom, norsk kraftforsyning, telecom og immaterialrett (patenter, varemerker og kopieringssaker), og har utstrakt erfaring fra rådgivning og prosedyre innen disse rettsområdene. Per har også erfaring fra offentlig sektor og som dommerfullmektig.

Per har prosedert godt over hundre saker for norske domstoler og for voldgiftsrett. Han fikk møterett for Høyesterett i 2005. Per er også benyttet som voldgiftsdommer.

I 2019 ble Per oppnevnt i statsråd som leder av Energiklagenemnda. Han var medforfatter i Kommentarutgaven til energiloven, 1. og 2. utgave, og har også skrevet en rekke tidsskriftartikler. Han har tidligere vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett. Per Conradi Andersen har også flere styreverv i bedrifter innen industri og handel. Han er styreleder i Bergesenstiftelsen.

Ranking

Legal 500

Anbefalt innen fagområdene:

  • Electricity and renewable energy
  • Intellectual property and TMT
  • Dispute resolution

“Per Conradi Andersen and Jens Christian Gjesti are very skilled and also have in-depth knowledge of the telecom industry”

Chambers & Partners

Rangert innen fagområdet:

  • Chambers Global: Dispute Resolution
  • Chambers Europe: Energy/Electricity, Dispute Resolution

“He dedicates all his energy to the case. He is experienced and has a firm hand on the wheel when he is planning the strategic steps and drills down into the core issues of the case.”

“He has an incredible understanding of the law and also knows how to apply it in a nuanced manner.”

Publikasjoner

  • Kommentarutgave av Energiloven, 1. og 2. utgave 1992 og 1995 (medforfatter)

  • Avhandling om europeisk energiforsyning i et EU rettslig perspektiv, publisert i Legal Issues of European Integration 1994/2

  • Artikkel om patentrett i Festskrift for Norsk Hydros juridiske avdeling 2006

  • Diverse artikler i Tidsskrift for Forretningsjus og Fagtidsskriftet Energi/Europower

  • Diverse artikler i utenlandske tidsskrifter

Arbeidserfaring

2011 -
Partner, Kvale
2003 - 2011
Partner, Bjerknes Wahl-Larsen
1995 - 2003
Advokat Wiersholm, Mellbye & Bech
1993 - 1995
Dommerfullmektig, Flekkefjord sorenskriverembete
1990 - 1992
Førstekonsulent , Olje- og Energidepartementet

Utdanning

1993
Master of Laws i europeisk rett, University of Exeter
1989
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo