Per Conradi Andersen

Partner Autorisasjon: Advokat (H)
Kontor: Oslo

Per Conradi Andersen er leder for Kvales avdeling for Tvisteløsning. Han har særlig kompetanse innen områdene entreprise/fast eiendom, norsk kraftforsyning, telecom og immaterialrett (patenter, varemerker og kopieringssaker), og har utstrakt erfaring fra rådgivning og prosedyre innen disse rettsområdene. Per har også erfaring fra offentlig sektor og som dommerfullmektig.

Per har prosedert godt over hundre saker for norske domstoler og for voldgiftsrett. Han fikk møterett for Høyesterett i 2005. Per er også benyttet som voldgiftsdommer.

I 2019 ble Per oppnevnt i statsråd som leder av Energiklagenemnda. Han var medforfatter i Kommentarutgaven til energiloven, 1. og 2. utgave, og har også skrevet en rekke tidsskriftartikler. Han har tidligere vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett. Per Conradi Andersen har også flere styreverv i bedrifter innen industri og handel. Han er styreleder i Bergesenstiftelsen.

Publikasjoner

Kommentarutgave av Energiloven, 1. og 2. utgave 1992 og 1995 (medforfatter)

Avhandling om europeisk energiforsyning i et EU rettslig perspektiv, publisert i Legal Issues of European Integration 1994/2

Artikkel om patentrett i Festskrift for Norsk Hydros juridiske avdeling 2006

Diverse artikler i Tidsskrift for Forretningsjus og Fagtidsskriftet Energi/Europower

Diverse artikler i utenlandske tidsskrifter

Språk

Norsk

Engelsk