John Paulsen

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

John Paulsen er tilknyttet Kvales prosedyreavdeling, med særlig kompetanse innenfor rettsfeltene obligasjons-/avtalerett, erstatningsrett, petroleumsrett og arbeidsrett. Han er i tillegg tilknyttet gruppen for fast eiendom og har erfaring fra forvaltningen.

Språk

Norsk

Engelsk