Ingvild Hanssen-Bauer

Partner

Biografi

Ingvild har spisskompetanse innenfor immaterialrett, med særlig fokus på patent, varemerker og saker innenfor markedsføringsloven, så som misbruk av forretningshemmeligheter, produktetterligning og opptreden i strid med god forretningsskikk.

Hun har betydelig prosedyrekompetanse innenfor disse områdene, og har prosedert en rekke store saker for tingrett og lagmannsrett. Ingvild bistår både norske og internasjonale klienter, særlig innenfor områdene legemidler, olje/gass og oppdrettsnæringen.

Ingvild bistår også med alle former for avtaler knyttet til immaterielle rettigheter, så som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, avtaler om overdragelse av rettigheter og konfidensialitetsavtaler.

Ingvild har også lang erfaring med IT-kontrakter, herunder bistand ved forhandlinger og ved tvister, samt god kompetanse innenfor personvern.

Hun er medlem av Domeneklagenemnda, Patentstyrets Råd, vara i Immaterialrettsutvalget ved Universitetet i Oslo og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for immaterialrett og markedsrett. Hun har sittet to perioder á fire år som vara for nestleder i Personvernnemda, og har vært medlem av Kabeltvistnemnda.

Ingvild holder også en rekke foredrag og er medlem av NIR (Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse) og Eplaw (The European Patent Lawyers Association).

Ranking

Chambers and Partners

Intellectual Property: anbefalt

Who's Who Legal

Data Privacy and Protection

Information Technology

Patent Litigation

Lawyers

Managing Intellectual Property IP Stars

Trade mark: Leading individual

Patent: Leading individual

World Trademark Review - Leading trademark professionals

Enforcement and litigation: Leading individual

IAM patent1000 - The world's leading patent professionals

Litigation: Leading lawyer

“She is one of the most experienced IP litigators in Norway, especially regarding pharmaceutical patents.” – IAM patent 1000 (2019)

Publikasjoner

  • “Personvern i digitale telenett”, Complex 3/93

Arbeidserfaring

2017 -
Partner, Kvale
2015 - 2017
Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo
2008 - 2015
Partner, Wikborg Rein, Oslo
1999 - 2007
Fast Advokat, Wikborg Rein, Oslo
1994 - 1998
Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
1992
Vitenskapelig assistent, Institutt for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

Utdanning

1993
Cand. jur., Universitetet i Oslo