Ingvild Hanssen-Bauer

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Ingvild har spisskompetanse innenfor immaterialrett, med særlig fokus på patent, varemerker og saker innenfor markedsføringsloven, så som misbruk av forretningshemmeligheter, produktetterligning og opptreden i strid med god forretningsskikk.

Hun har betydelig prosedyrekompetanse innenfor disse områdene, og har prosedert en rekke store saker for tingrett og lagmannsrett. Ingvild bistår både norske og internasjonale klienter, særlig innenfor områdene legemidler, olje/gass og oppdrettsnæringen.

Ingvild bistår også med alle former for avtaler knyttet til immaterielle rettigheter, så som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, avtaler om overdragelse av rettigheter og konfidensialitetsavtaler.
Ingvild har også lang erfaring med IT-kontrakter, herunder bistand ved forhandlinger og ved tvister, samt god kompetanse innenfor personvern.

Hun er styremedlem i Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse og den norske AIPPI gruppen og medlem av Domeneklagenemnda. Hun er også medlem av Immaterialrettsutvalget ved Universitetet i Oslo, og har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Immaterial- og markedsføringsrett. Hun er medlem av organisasjonen Eplaw (The European Patent Lawyers Association).

Ingvild holder også en rekke foredrag og har blant annet i 10 år holdt oppdateringsforedraget innenfor patentrett på det årlige kurset i patent-, varemerke- og designrett som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter.

Hun bidrar som veileder og sensor innenfor immaterialrett.

Publikasjoner

"Personvern i digitale telenett", Complex 3/93

Språk

Norsk

Engelsk