Ingvild Hanssen-Bauer

Partner

Biografi

Ingvild har spisskompetanse innenfor immaterialrett, med særlig fokus på patent, varemerker og saker innenfor markedsføringsloven, så som misbruk av forretningshemmeligheter, produktetterligning og opptreden i strid med god forretningsskikk.

Hun har betydelig prosedyrekompetanse innenfor disse områdene, og har prosedert en rekke store saker for tingrett og lagmannsrett. Ingvild bistår både norske og internasjonale klienter, særlig innenfor områdene legemidler, olje/gass og oppdrettsnæringen.

Ingvild bistår også med alle former for avtaler knyttet til immaterielle rettigheter, så som lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, avtaler om overdragelse av rettigheter og konfidensialitetsavtaler.

Ingvild har også lang erfaring med IT-kontrakter, herunder bistand ved forhandlinger og ved tvister, samt god kompetanse innenfor personvern.

Hun er medlem av Domeneklagenemnda, Patentstyrets Råd, vara i Immaterialrettsutvalget ved Universitetet i Oslo og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for immaterialrett og markedsrett. Hun har sittet to perioder á fire år som vara for nestleder i Personvernnemda, og har vært medlem av Kabeltvistnemnda.

Ingvild holder også en rekke foredrag og er medlem av NIR (Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse) og Eplaw (The European Patent Lawyers Association).

Ranking

Chambers and Partners

Who's Who Legal

Managing Intellectual Property (MIP)

World Trademark Review

The world's leading patent professionals - IAM patent1000

“She never stops impressing in her capacity to understand complex technical issues and to get the message across in court in an easily understandable way” – IAM patent 1000 (2017)

Publikasjoner

  • “Personvern i digitale telenett”, Complex 3/93

Arbeidserfaring

2017 -
Partner, Kvale
2015 - 2017
Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo
2008 - 2015
Partner, Wikborg Rein, Oslo
1999 - 2007
Fast Advokat, Wikborg Rein, Oslo
1994 - 1998
Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
1992
Vitenskapelig assistent, Institutt for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

Utdanning

1993
Cand. jur., Universitetet i Oslo