Marie Agerup Kildahl

Senior Associate (Permisjon) Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Marie Agerup Kildahl er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre og tvisteløsning. Hun arbeider med tvistesaker og rådgivning på ulike fagområder, med hovedvekt på kontraktsrett, forvaltningsrett og fast eiendom. Marie har erfaring fra saker om midlertidig sikring, og hun har prosedert flere saker for domstolen.

Marie har mastergrad fra Universitetet i Bergen. Som en del av mastergraden var Marie på utveksling til Queen Mary University of London hvor hun tok "Postgraduate Certificate" i "International Finance Law". Hun skrev masteroppgave i 2019 om rekkevidden av bevisforbudet etter tvisteloven § 22-5 første ledd første punkt for advokater om “noe som er betrodd dem i deres stilling”.

I løpet av studietiden har Marie hatt flere traineeopphold hos ulike forretningsjuridiske firmaer, skriveplass hos Kvale og arbeidet som arbeidsgruppeleder ved Universitet i Bergen.

Språk

Norsk

Engelsk