Marie Agerup Kildahl

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Marie Agerup Kildahl er tilknyttet Kvales avdeling for prosedyre, og er spesialisert innen tvisteløsning. Hun arbeider med tvistesaker og rådgivning på ulike fagområder, med hovedvekt på kontraktsrett, selskapsrett, forvaltningsrett og fast eiendom. Marie har erfaring fra saker om midlertidig sikring, og hun har prosedert flere saker for domstolen.

Marie begynte som advokatfullmektig i Kvale Advokatfirma i 2020 og fikk advokatbevilling i 2022. I perioden april 2022 til mars 2024 arbeidet hun som dommerfullmektig ved Søndre Østfold tingrett.

Språk

Norsk

Engelsk