Kristin Hjelmaas Valla

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Kristin Hjelmaas Valla arbeider primært med konkurranserett og er leder for Kvales EU/EØS- og konkurranserettsavdeling. Hun har bred erfaring med en rekke konkurranserettsoppdrag, herunder fusjoner og oppkjøp, kartellsaker og leniency-prosesser, dominanssaker, compliancespørsmål, vurderinger av ulike typer samarbeidsavtaler, joint ventures, samt ulike former for distribusjon.

I tillegg yter Kristin bistand innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte og andre EU/EØS-relaterte problemstillinger, regulatoriske spørsmål innenfor life science, telekom og energi, markedsføringsrett og forvaltningsrett. Hun har også erfaring med korrupsjonsspørsmål og granskninger.

Kristin har rådgitt klienter innen en rekke sektorer og bransjer bl.a. telekom, legemiddelindustrien, næringsmiddelindustrien, handel, media, olje-, gass- og offshorevirksomhet, energi og shipping.

Hun er i en årrekke blitt rangert blant Norges fremste advokater innen sitt fagfelt i internasjonale kåringer.

Publikasjoner

Competition and Cartel Leniency Global Guide, Merger control in Norway (2018), Restraints of trade and dominance in Norway (2017), Cartel Leniency in Norway (2017) medforfattet av advokat Henrik Svane og fullmektig Pernille Edh Hasselgård

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk