Hermann Angell Myrseth Solheim

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Hermann Solheim er tilknyttet Kvales avdeling for EU og Konkurranserett og har bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger.

I Kvale arbeider Hermann med primært med konkurranserett og generell EU-/EØS-rett. Hermann bistår nasjonale og internasjonale selskaper med konkurranserettslige vurderinger av fusjoner og oppkjøp, og yter bistand til selskaper som etterforskes av konkurransemyndigheter for ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Han har erfaring med klagesaksbehandling for Konkurranseklagenemnda og bistår også klienter i follow-on erstatningssøksmål og i saker vedrørende privat håndhevelse av konkurransereglene. I tillegg arbeider Hermann med compliance og konkurranserettslige vurderinger av samarbeidsavtaler og joint ventures.

Hermann har tidligere jobbet i Konkurransetilsynet hvor han arbeidet med flere større og mindre foretakssammenslutninger underlagt Konkurransetilsynets fusjonskontroll. Han har også arbeidet med etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling, samt deltatt i planleggingen og gjennomføringen av bevissikringer.

Språk

Norsk

Engelsk