Haakon Thobro Schiøtz

Fast advokat
Oslo

Haakon Thobro Schiøtz er tilknyttet EU/EØS og konkurranserettavdelingen i Kvale og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Fra tiden i Statens vegvesen har Haakon bred erfaring med anskaffelsesrettslig rådgivning. Han har også arbeidet med klagebehandling og tvisteløsning, og har ført en rekke saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Språk

Norsk

Engelsk