Haakon Thobro Schiøtz

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Haakon Thobro Schiøtz er tilknyttet EU/EØS og konkurranserettavdelingen i Kvale og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

Haakon er spesialisert innenfor offentlige anskaffelser, og bistår regelmessig oppdragsgivere og leverandører innen forskjellige sektorer med komplekse anskaffelsesrettslige spørsmål. Haakon har bred erfaring med anskaffelsesrettslig rådgivning i alle faser i anskaffelsesprosessen, og har arbeidet med en anskaffelser av en rekke forskjellige kontrakstyper.

Haakon har også omfattende erfaring med klagebehandling og tvisteløsning, og har ført en rekke saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og for domstolene.

Schiøtz beskrives som kunnskapsrik, engasjert og løsningsorientert. Han holder regelmessig foredrag og kurs innenfor sitt fagfelt, og er en del av styret for Ung i Anskaffelser – et forum for yngre jurister som jobber med offentlige anskaffelser og innkjøp.

Språk

Norsk

Engelsk