Biografi

Robert anses for å være en av landets fremste anskaffelses- og statsstøtteeksperter. Han har en rekke støtte- og anskaffelsesrettslige publikasjoner å vise til, i tillegg til at han i en årrekke har blitt rangert blant de fremste advokater innen sitt fagfelt i Finansavisens årlige advokatkåring. Videre har Robert bred erfaring med tvisteløsning innen ovennevnte fagområder og innen avtale- og kontraktsrett og pensjonsrett.

Mye av Roberts bistand de senere årene har vært ytet i forbindelse med komplekse prosjekter for staten, fylkeskommuner, kommuner og offentlig eide selskaper. Dette har gitt unik innsikt i hvordan oppdragsgivere og støttegivere tenker og arbeider, hvilket har stor verdi ved rådgivning overfor private virksomheter, eksempelvis i forbindelse med inngivelse av tilbud eller klager til det offentlige.

Robert har rådgitt innen svært mange sektorer, eksempelvis forskning-, utvikling og innovasjon, kollektivtransport, jernbanevirksomhet, havnevirksomhet, luftfartssektoren, bredbånd, landentreprise, IKT, energisektoren, bompengesektoren, offentlig sektor, ideell sektor og kultur- og idrett.

Robert er også en mye brukt foredragsholder innen sine fagfelt.

Publikasjoner

Arbeidserfaring

2020
Partner, Kvale
2016 - 2019
Partner, Kluge Advokatfirma
2011 - 2015
Advokat / Partner, ALT advokatfirma
2006 - 2010
Fast advokat / Advokatfullmektig, BAHR
2007 - 2008
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2003 - 2006
Rådgiver/førstekonsulent , Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og handelsdepartementet/Fornyingsdepartementet
2005
Nasjonal ekspert i EU-kommisjonen, DG Competition, State Aid Directorate

Utdanning

2002
Cand.jur., Universitetet i Oslo