Robert Hov Grønbech

Senior Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Robert er tilknyttet Kvales avdeling for hav og energi, og arbeider også tett med Kvales EU/EØS og konkurranserettavdeling.

Robert arbeider med generell forretningsjuridisk og strategisk rådgivning. Han har erfaring fra en rekke rettsområder, og særlig generell kontraktsrett, offentlige anskaffelser, statsstøtte, fast eiendom og arbeidsrett. Han har også deltatt i flere komplekse prosjekter for staten, fylkeskommuner, kommuner og offentlig eide selskaper, noe som har gitt særlig innsikt i hvordan det offentlige tenker, og de problemstillinger som reises.

Robert er utdannet ved Universitet i Tromsø, med fordypning i offentlige anskaffelser, internasjonal miljørett og tvisteløsning. Ved siden av jusstudiet, studerte han blant annet økonomi- og administrasjon og arbeidet i Jusshjelpa i Nord-Norge.

Språk

Norsk

Engelsk