Jon Arild Strand

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Jon Arild bistår med rådgivning innenfor offentlige anskaffelser og statsstøtte.

Jon Arild har bred erfaring med anskaffelsesrettslig rådgivning og tvisteløsning fra sin tid hos Troms fylkeskommune. Han har erfaring fra utarbeiding av anskaffelsesstrategier, konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser innen transportsektoren og entreprise. Han har også arbeidet med klagebehandling, prosessoppdrag, herunder midlertidig forføyning og saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). I arbeidet med disse anskaffelsesprosessene har Strand opparbeidet seg omfattende kompetanse på de problemstillinger som kan oppstå både på oppdragsgiver- og leverandørsiden.

Jon Arild har de senere årene i tillegg til offentlige anskaffelser arbeidet med kontraktsrettslige forhold innen entrepriserett og fast eiendom. Han bistår både byggherrer (offentlige og private) og entreprenører i byggeprosjekter og eiendomsrelaterte problemstillinger.

Jon Arild har siden 2007 utført sensor- og undervisningsoppdrag Det juridiske fakultet ved Uit Norges Arktiske Universitet.

Språk

Norsk

Engelsk