Sindre Abusland Svendsen

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Sindre Abusland Svendsen er tilknyttet Kvales faggruppe for EU-/EØS- og konkurranserett og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og EU/EØS-rett. Sindre har spisskompetanse innen norsk og EU/EØS konkurranserett, med spesialemne i EU Competition Law fra Universitet i Bergen. Han rådgir spesielt selskaper innen alle konkurranserettsrelaterte spørsmål i fusjonssaker og atferdsaker (forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling), follow-on erstatningssøksmål som følge av brudd på konkurransereglene, i tillegg til kontraktsrettslige og forvaltningsrettslige rettslige spørsmål. Han holder også presentasjoner innenfor en rekke temaer i konkurranseretten.

I Kvale bistår Sindre også løpende innenfor EU/EØS-relaterte spørsmål knyttet til de fire frihetene og implementering av EØS-relevante forordninger og direktiver. Særlig har Sindre bistått private og offentlige aktører ifb. implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke og andre EU/EØS-spørsmål i skjæringspunktet mellom de fire friheter, statsstøtte og offentlige anskaffelser. Som en del av Kvales statsstøtteteam har Sindre også bistått med notifiseringen av strømstøtteordninger til ESA (lånefinansieringsordningen og energitilskuddsordningen).

Med flere års erfaring i Konkurransetilsynet i avdeling for finans og kommunikasjon, har Sindre bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger gjennom etterforskning og håndhevelse av brudd på konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling i saker med og uten samhandelspåvirkning. I tillegg har Sindre vært en del av Konkurransetilsynets prosjektgruppe i juridisk stab og bistått Regjeringsadvokaten ved domstolsprøvingen av tilsynets gebyrvedtak mot fire forlag i bokmarkedet (Interpress-saken).

Sindre er også rangert og anbefalt rådgiver i Legal 500 innen EU and Competition.

Publikasjoner

Thomson Reuters' Practical Law Global Guides on Competition

2020, 2021

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 02/2019 (Volum 16), side 100–124,

Språk

Norsk

Engelsk