Sindre Abusland Svendsen

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Sindre Abusland Svendsen er tilknyttet Kvales faggruppe for EU-/EØS- og konkurranserett og bistår med rådgivning innen konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og EU/EØS-rett.

Sindre har spisskompetanse innen norsk og EU/EØS konkurranserett. Han rådgir spesielt selskaper innen konkurranserettsrelaterte spørsmål i fusjonssaker og atferdsaker (forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling), follow-on erstatningssøksmål som følge av brudd på konkurransereglene, i tillegg til kontraktsrettslige og forvaltningsrettslige spørsmål.

I Kvale bistår Sindre også løpende innenfor statsstøtterettslige og EU/EØS-relaterte spørsmål knyttet til de fire frihetene og implementering av EØS-relevante forordninger og direktiver.

Sindre er også rangert og anbefalt rådgiver i Legal 500 innen EU and Competition.

Publikasjoner

Thomson Reuters' Practical Law Global Guides on Competition

2020, 2021

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 02/2019 (Volum 16), side 100–124,

Språk

Norsk

Engelsk