Næringsmiddelrett

Kvales advokater bistår nasjonale og internasjonale selskap innen regulatoriske spørsmål som angår næringsmidler, kosttilskudd, legemidler, medisinsk utstyr og andre krav som gjelder produksjon av produkter.

Kvale har spisskompetanse innen regulatorisk bistand innen næringsmiddelrett, life sciences og tilgrensende områder, og vi er det eneste norske advokatfirmaet som er medlem av ekspertnettverket Food Laywers Network.

Kravene som gjelder produksjonen av næringsmidler og andre produkter blir stadig mer detaljert og komplekse. Norge følger i det alt vesentligste EUs krav, og vi følger rettsutviklingen tett. Vi har omfattende erfaring med å vurdere om varer kan lovlig omsettes i Norge, gjennomgang av produktinformasjon, myndighetskontakt ved klager, meldinger og søknader, samt klage til ESA.

Våre tjenester inkluderer:

 • Klassifisering av mat, kosttilskudd og legemidler
 • Vurdering av om produktinformasjon oppfyller lovpålagte krav
 • Vurdering av byttelisten
 • Vurdering av markedsføring og merking av mat, slik som compliance checks og vurdering av helse og ernæringspåstander og andre påstander
 • Utforming og oppfølgning av meldinger og søknader om tilsetting av vitaminer, mineraler og "andre stoffer"
 • Vurdering av regulatoriske krav og godkjennelser knyttet til produksjon, bearbeiding, lagring, import/eksport og distribusjon
 • Forhandling og utforming av kontrakter, slik som import, leieproduksjon, distribusjon, agentur og salg
 • Novel food
 • Tilbakekalling av varer
 • Klagesaker og annen myndighetskontakt
 • Vurdering av prinsippene om gjensidig godkjenning ved import av varer med opprinnelse i EU/EØS