Fiskeri og havbruk

Kvales advokater bistår jevnlig klienter innenfor fiskeri- og havbruksnæringene.

Sektoren er gjennomregulert, og forutsetter advokater med god kjennskap til de gjeldende regelverk og de kommersielle realiteter en av våre største næringer jevnlig står overfor.

Våre tjenester inkluderer:

  • Regulatoriske og konsesjonsrettslig spørsmål, herunder problemstillinger knyttet til rammevilkår
  • Eksportrettslige spørsmål
  • Kontraktsforhandlinger
  • Finansiering
  • Transaksjoner, herunder kjøp/salg av både virksomheter og fartøyer
  • Restrukturering og omorganisering
  • Konkurranserett og EU / EØS-rettslige spørsmål
  • Immaterielle rettigheter og beskyttelse av forretningshemmeligheter
  • Skatt
  • Tviste- og klagesaker, både offentlig- og privatrettslige forhold