Marie Vaale-Hallberg

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Marie Vaale-Hallberg er spesialisert innenfor immaterialrett, og hun har spisskompetanse innen kontrakter og kontraktsforhandlinger. Marie har en bred immaterialrettspraksis som innebefatter forsknings- og utviklingsavtaler, beskyttelse og håndhevelse av varemerker, patenter og design, IP-strategier, samt markedsrett.

Marie har særlig innsikt i næringsmiddelbransjen, og har betydelig erfaring med regulatoriske spørsmål knyttet til næringsmidler. Marie holder jevnlig foredrag i Norge og utlandet innenfor sine spesialfelt. Hun er med i advokatnettverket Food Lawyers Network.

Publikasjoner

Fast korrespondent i European Food and Feed Law Review (EFFL) fra 2012

Advertising Food in Europe (Lexxion), norsk kapittel

Språk

Norsk

Engelsk