Kaia Flobak

Senior Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Kaia Flobak er tilknyttet Kvales avdeling for tech og immaterialrett. Hun er spesialisert innen immaterialrett og bistår klienter innenfor patentrett, varemerkerett, designrett, opphavsrett og markedsrett. Hun bistår klienter ved ulike regulatoriske spørsmål, kontrakter og tvisteløsning innenfor immaterielle rettigheter.

Kaia har erfaring med større tvistesaker innenfor varemerker og patenter og jobber bredt med spørsmål under markedsføringsloven. Hun har også erfaring med regulatoriske spørsmål om næringsmidler og legemidler og har tidligere jobbet som legal manager i Sony Music Entertainment Norway, som har gitt henne en bred erfaring innenfor musikkbransjen og musikkrettigheter.

Hun studerte ved Universitetet i Oslo hvor hun hadde spesialfaget patent- og varemerkerett og skrev masteroppgave med tittelen "Forholdet mellom beskyttelse av design og tredimensjonale varemerker." Under studietiden hadde Kaia flere traineeopphold i forretningsjuridiske advokatfirmaer og et praktikantopphold i Sarpsborg tingrett.

Språk

Norsk

Engelsk