Gjermund Mathisen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Gjermund arbeider primært med konkurranserett, statsstøtte og EU/EØS-rett. Han har mange års erfaring med slike saker fra ESA og EFTA-domstolen, foruten Lovavdelingen i Justisdepartementet og EU-kommisjonen. Før han kom til Kvale i 2022 var Gjermund direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling i åtte år. Han arbeidet med flere av ESAs største konkurransesaker og med flere hundre statsstøttesaker. Som medlem av ESAs juridiske tjeneste representerte han ESA i omlag 30 saker for EFTA-domstolen, EU-domstolen og Underretten i Luxembourg.

Gjermund har en lang rekke publikasjoner, spesielt om EU/EØS-rett, i norske og internasjonale tidsskrifter. Og han er medforfatter av boken "EØS-rett" og kommentarene til statsstøttereglene i kommentarutgaven til EØS-avtalen. Han er utdannet i Norge og Tyskland og har juridisk doktorgrad med en avhandling om norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid.

Gjermunds spisskompetanse omfatter også utlevering av personer mistenkt for lovbrudd, internasjonalt samarbeid i straffesaker og EØS-rettens betydning i norske straffesaker.

Publikasjoner

EØS-rett, 1. til 4. utgave

Fagbokforlaget, med Halvard Haukeland Fredriksen

State Aid Control in the EEA. Whence? Hence? A look at 25 years and counting

55:Beiheft 1 Europarecht s. 313–326

2020

What Effect on Trade? A Balancing Act in Circumscribing the Notion of State Aid

European Law Review, s. 532–547

2019

EU-rett som norsk rettskilde

i Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (eds.) Juridisk metode og tenkemåte (Universitetsforlaget) s. 386–419 (med Halvard Haukeland Fredriksen)

Consistency and Coherence as Conditions for Justification of Member State Measures Restricting Free Movement

Common Market Law Review, s. 1021–1048

2010

EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett

Tidsskrift for Strafferett, s. 469–487 (med Halvard Haukeland Fredriksen)

2015

Strafferetten og EØS: Ingen grunn til frifinnelse?

Jussens Venner, s. 238–253

2009

Utlevering for straffbare forhold

Gyldendal Akademisk

On the Fairness of Proceedings for Extradition or Surrender

European Human Rights Law Review, s. 486–494

2010

Nordic Cooperation and the European Arrest Warrant: Intra-Nordic Extradition, the Nordic Arrest Warrant and Beyond

Nordic Journal of International Law, s. 1–33

2010

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk

Fransk