Jens Christian Gjesti

Partner / Styremedlem

Biografi

Jens Christian Gjesti er spesialist på telekommunikasjon- og konkurranserett. Han bistår klienter i saker knyttet til personvern, tvisteløsning, IT-avtaler, forvaltningsrett, opphavsrett, markedsrett og EU-/EØS-rett. Han har erfaring fra Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) der han jobbet med markedsregulering, regelverksutvikling og tilsyn med rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt.

Som advokat har han siden 2008 bistått klienter i en rekke større konkurranserettslige oppdrag knyttet til fusjonskontroll og forbudene mot konkurranseskadelig adferd.

Arbeidserfaring

2018 -
Partner, Kvale
2013 - 2017
Senioradvokat, Kvale
2012 - 2013
Senioradvokat, Legalteam
2010 - 2012
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
2008 - 2010
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA
2007 - 2008
Seniorrådgiver, Post- og teletilsynet
2006 - 2007
Rådgiver, Post- og teletilsynet
2004 - 2006
Trainee/førstekonsulent, Post- og teletilsynet

Utdanning

2005
Konkurranserett spesialfag, Universitetet i Oslo
2004
Juridisk embetseksamen, Universitet Oslo
2004
EU- og konkurranserett spesialfag, Université Libre de Bruxelles