Jens Christian Gjesti

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Jens Christian Gjesti er en spesialisert konkurranseretts-, personvern- og teknologiadvokat med erfaring fra både offentlige (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og privat sektor (ekom). Han leder vårt personvernteam og spiller en nøkkelrolle i Kvales satsing på rådgivning om blant annet telekommunikasjon, personvernforordningen (GDPR), kommunikasjonsvern og informasjonssikkerhet.

Gjesti bistår klienter med blant annet tvisteløsning, strategisk rådgivning, rådgivning i tilsynssaker, inngåelse og håndheving av teknologikontrakter, opplæring, håndtering av sektorspesifikk markedsregulering, forhandlinger og compliance prosjekter.

Språk

Norsk

Engelsk