Jens Christian Gjesti

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Jens Christian Gjesti leder Kvales avdeling for Tech og IP og våre ekspertteam for personvern og cybersikkerhet/informasjonssikkerhet. Jens er spesialist på sanksjoner og eksportkontroll, personvern, sikkerhet konkurranserett, teknologi, telekommunikasjon og generell compliance.

Jens bistår klienter med blant annet strategisk og operasjonell rådgivning om compliance, regulatorisk risiko, tvisteløsning, hendelseshåndtering, håndtering av tilsynssaker, inngåelse og oppfølging av teknologikontrakter, etterlevelse av sektorspesifikk markedsregulering, transaksjoner, i forhandlinger og prosjekter knyttet til bruk av data og kunstig intelligens.

Jens er gjesteforeleser og veileder ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Agder, og holder regelmessig innlegg om blant annet personvern, sikkerhet, kunstig intelligens og sanksjoner på konferanser, seminarer og bransjearrangementer.

Språk

Norsk

Engelsk