Pernille Brusdal

Senioradvokat
Oslo

Pernille har over syv års erfaring som fast advokat og advokatfullmektig i Kvale. Hennes hovedarbeidsområder er restrukturering og insolvens, samt arbeidsrett og pensjon.

Pernille arbeider særlig med rådgivning i forbindelse med restrukturering av selskaper og konserner, herunder spesielt problemstillinger knyttet til finansavtaler, sikkerhetsstillelse og pant, både på kreditorsiden og debitorsiden. Hun arbeider også med spørsmål knyttet til insolvens og har erfaring med behandling av en rekke konkursbo.

Pernille har i tillegg bred erfaring innen arbeidsrettslige temaer, og arbeider jevnlig med både kollektiv og individuell arbeidsrett. Hun bistår både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og benyttes ofte til prosjektstyring i større nedbemanninger. Pernille bistår i alle faser av arbeidsforhold, fra inngåelse av arbeidsavtaler, endring av arbeidsoppgaver, spørsmål om arbeidstid, oppfølging ved sykefravær, varslingssaker, bonusordninger m.m., til forhandling av sluttpakker, vurdering av oppsigelsesgrunner og nedbemanningsprosesser.

Pernilles kombinasjon av fagområder gjør at hun har særskilt kompetanse til å bistå virksomheter som har behov for å gjøre større endringer både finansielt, strukturelt og bemanningsmessig.

Pernille holder jevnlig foredrag innen både finansielle og arbeidsrettslige temaer.

Pernille fikk advokatbevilling i 2014.

Publikasjoner

Oppsigelser på 1-2-3, Hegnar Media 2015, medforfatter sammen med kollega og advokat Nicolay Skarning.

Juridiske virkemidler mot sosial dumping, Jusstorget 4. februar 2018, advokatene Nicolay Skarning, Fredrik B. Punsvik og Pernille Brusdal.

Juridiske virkemidler mot sosial dumping, Jusstorget 4. februar 2018, advokatene Nicolay Skarning, Fredrik B. Punsvik og Pernille Brusdal.

Språk

Norsk

Engelsk