Pernille Brusdal

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Pernille har lang og bred erfaring som advokat og advokatfullmektig i Kvale. Hennes hovedarbeidsområde er arbeidsrett og gransking. Hun har i tillegg bred erfaring med insolvens, konkursbehandling og restrukturering.

Pernilles arbeider jevnlig med både kollektiv og individuell arbeidsrett, og benyttes ofte som prosjektleder i større prosjekter knyttet til for eksempel gransking i varslingssaker, kompliserte utredninger og større nedbemannings- og omstillingsprosesser.

Pernille bistår både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og bistår i alle faser av arbeidsforhold, fra inngåelse av arbeidsavtaler, endring av arbeidsoppgaver, spørsmål om arbeidstid, oppfølging ved sykefravær, bonusordninger m.m., til oppsigelsesprosesser og forhandling av sluttpakker. Hun har også erfaring med omstillings- og flytteprosesser i offentlig sektor, og god kunnskap om statsansatteloven (og tidl. tjenestemannsloven).

Pernilles bakgrunn innen insolvens og restrukturering, i kombinasjon med arbeidsrett, gjør at hun har særskilt kompetanse til å bistå virksomheter som har behov for å gjøre større endringer både strukturelt, finansielt og bemanningsmessig.

Pernille holder jevnlig foredrag, og er medforfatter av flere artikler og bøker.

Pernille fikk advokatbevilling i 2014.

Publikasjoner

Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet

Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet
Advokatene Nicolay Skarning og Pernille Brusdal, Jusstorget.

28. august 2021

Fra permitteringer til nedbemanninger

Fra permitteringer til nedbemanninger
Advokatene Nicolay Skarning og Pernille Brusdal, Jusstorget

18. mai 2020

Oppsigelser skritt for skritt

Oppsigelser skritt for skritt
Advokatene Nicolay Skarning, Pernille Brusdal og Catriona Elisabeth McIntyre, Hegnar Media

2019

Oppsigelser på 1-2-3

Oppsigelser på 1-2-3
Hegnar Media, medforfatter sammen med kollega og advokat Nicolay Skarning.

2015

Juridiske virkemidler mot sosial dumping

Juridiske virkemidler mot sosial dumping, Jusstorget, advokatene Nicolay Skarning, Fredrik B. Punsvik og Pernille Brusdal.

4. februar 2018

Språk

Norsk

Engelsk