Peder Wiik

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Peder Wiik er tilknyttet Kvales insolvens- og finansavdeling, hvor han arbeider som advokat i et av landets mest anerkjente spesialistmiljøer innenfor restrukturering, rekonstruksjon og konkurs, som er topprangert både nasjonalt og internasjonalt.
 
Peder bistår styrer og selskaper med problemstillinger som oppstår når en virksomhet opplever økonomiske utfordringer, og arbeider bl.a. med utarbeidelse av redningsplaner, kjøp og salg av virksomheter, styreansvarsproblemstillinger samt granskning, gjeldsforhandling og avvikling av selskaper. Han bistår også klienter med rettslig inndrivelse av krav, og har god kompetanse innenfor pant og tvangsfullbyrdelsesproblemstillinger.  
 
Peder har prosedyreerfaring, og bistår klienter med rettsaker og rettsmeklinger hos domstolen.

Språk

Norsk

Engelsk