Thomas Piro

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Thomas Piro leder Kvales avdeling for insolvens og restrukturering. Thomas har omfattende erfaring innen restrukturering, insolvensbehandling og kredittsikring. Han påtar seg jevnlig verv som bobestyrer for Oslo tingrett. Thomas arbeider videre med kjøp og salg av virksomhet, i tillegg til å yte generell forretningsjuridisk bistand.

Publikasjoner

Chambers Global Practice Guide, Insolvency (2010) article on topical issues related to insolvency, published by Chambers and Partners

Chambers Global Practice Guide, Insolvency (2019 (second edition)) article on topical issues related to insolvency, published by Chambers and Partners

Språk

Norsk

Engelsk