Stine Dalenhag Snertingdalen

Partner

Biografi

Stine D. Snertingdalen er spesialisert innen restrukturering og konkurs, og bistår styrer og selskaper med å navigere i de ulike problemstillinger som oppstår når virksomheten får økonomiske utfordringer. Hun bistår også finansinstitusjoner med å vurdere deres posisjon i kriseengasjementer, og med å ta de riktige grepene for å redusere tap og gjenvinne verdier.

Snertingdalen bistår videre en rekke banker innen bank finans relaterte forhold, herunder kredittavtaler, garantier, sikkerheter, interkreditoravtaler og refinansiering.  Snertingdalen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursboer, og kan ta oppdrag som rekonstruktør iht. rekonstruksjonsloven.

Snertingdalen har således erfaring fra “alle sider av bordet” når et selskap får økonomiske utfordringer, hvilket er nyttig i forhandlingene med de ulike aktørene som man alltid må igjennom når det ikke er nok midler til alle.

Snertingdalen var ett av fire medlemmer i referansegruppen til utreder i arbeidet med forslag til ny rekonstruksjonslov i 2016. Videre er hun oppnevnt av Justisdepartementet som medlem av Konkursrådet, som blant annet er en aktiv høringsinstans ved lovforslag som berører konkurs og rekonstruksjon. Snertingdalen brukes regelmessig som foredragsholder av Juristenes Utdanningssenter, finansinstitusjoner, meglerhus, revisorer og andre, og er medlem av International Insolvency Institute.

Ranking

Legal 500 EMEA

Chambers & Partners Europe

Publikasjoner

Arbeidserfaring

2011-
Partner, Kvale
2005-2011
Fast advokat, Kvale
2001-2003
Advokatfullmektig, Kvale
2000-2001
Temporary researcher for Study Group on European Civil Code, herunder Norwegian National Reporter til boken Principles of European Law: Sales, publisert 2008

Utdanning

2001
Juridisk embetseksamen, Oslo
2001
Master of Law (L.L.M) i europeisk privatrett, European Private Law, Universiteit Utrecht