Stine Dalenhag Snertingdalen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Stine D. Snertingdalen leder Kvales avdeling for Insolvens og Restrukturering, som består av totalt elleve advokater. Snertingdalen er spesialisert innen restrukturering og konkurs, og bistår styrer og selskaper med å navigere i de ulike problemstillinger som oppstår når virksomheten får økonomiske utfordringer. Hun bistår også finansinstitusjoner med å vurdere deres posisjon i kriseengasjementer, og med å ta de riktige grepene for å redusere tap og gjenvinne verdier.

Snertingdalen bistår videre en rekke banker innen finansspørsmål herunder kredittavtaler, garantier, sikkerheter, interkreditoravtaler og refinansiering. Snertingdalen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursboer, og kan ta oppdrag som rekonstruktør iht. rekonstruksjonsloven.

Snertingdalen har således erfaring fra “alle sider av bordet” når et selskap får økonomiske utfordringer. Hun har dermed god forståelse av de ulike partenes behov og interesser, hvilket er viktig i forhandlingene med de ulike aktørene som man alltid må igjennom når det ikke er nok midler til alle.

Snertingdalen er også en del av Kvales kryssfaglige team som håndterer "distressed M&A", dvs. bistand til selskaper, eiere og investorer mht. salg av og kapitaltilførsel til selskaper som sliter økonomisk, i eller utenfor en rettslig restruktureringsprosess.

Snertingdalen var ett av fire medlemmer i referansegruppen til utreder i arbeidet med forslag til ny rekonstruksjonslov i 2016. Videre er hun oppnevnt av Justisdepartementet som medlem av Konkursrådet, og hun er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for rekonstruksjon og konkurs. Snertingdalen inviteres regelmessig som foredragsholder av Juristenes Utdanningssenter, finansinstitusjoner, meglerhus, Revisorforeningen og andre, og er medlem av International Insolvency Institute (iii) og co-chair av iii EMEA committee.

Publikasjoner

Chambers Global Practice Guide, Insolvency (2016201820192019 (second edition)2020): article on topical issues related to insolvency, published by Chambers and Partners

Getting the Deal Through: Restructuring & Insolvency (2017, 2018, 2019): article published by Law Business Research Ltd.

The Restructuring Review, Editions 7, 8, 9 og 10 (2014 , 2015, 2016, 2017): article on restructuring accoriding to Norwegian law, published by Law Business Research Ltd

The Internasjonal Comparative Legal Guide to Corporate Review & Insolvency (2015, 2016 and 2017):: Co-author of article on restructuring and bankruptcy according to Norwegian law, published by Global Legal Group Ltd.

Insolvency and Restructuring in Germany, Oil Sector – What a roller coaster (2017), publisert av Schultze & Braun: artikkel om utfordringer innen oljeindustrien.

The International Insolvency Review , Editions 1,2 and 3 (2013 – 2015): Article on restructuring and bankruptcy according to Norwegian law, published by Law Business Research Ltd.

Expert Guide – Bankruptcy & Restructuring (2014): Article on how debt can be secured in assets in Norway, published by Legal Media Group.

The Restructuring Review (2014): Article on restructuring according to Norwegian law, published by Law Business Research Ltd.

Insolvency & Corporate Reorganisation Survey (2014): Article on restructuring and bankruptcy according to Norwegian law, published by International Financial Law Review (IFLR)

Språk

Norwegian

English