Erik Torjusen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Erik Torjusen er spesialisert innen insolvens og restrukturering, og bistår i alle sentrale spørsmål som aktualiseres når et selskap støter på økonomiske utfordringer.

Torjusen har lang erfaring med å utarbeide redningsplaner for kriserammede selskaper, bistå banker og finansinstitusjoner med oppfølging av engasjementer, rådgi styrer, samt kjøp og salg av kriserammede virksomheter. Torjusen har arbeidet med de mest omfattende konkursene og rekonstruksjonene i Norge det siste tiåret.

Torjusen beskrives som kunnskapsrik, engasjert og løsningsorientert, og rådgir på et område som krever utmerket kommersiell og forretningsmessig forståelse. Han holder regelmessig foredrag og kurs innenfor sitt fagfelt.

Språk

Norsk

Engelsk