Espen Olavesen

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Espen Olavesen er spesialisert innen konkurs og restrukturering, og har erfaring med blant annet konkursbobehandling og omstøtelsessaker.

I løpet av sine studier ved UiO skrev han sin masteroppgave om Insolvensbegrepet i norsk rett. Han har gjennom studier ved Handelshøyskolen BI og sin arbeidsbakgrunn opparbeidet en betydelig kompetanse innen økonomi og regnskap.

Espen fikk advokatbevilling i 2011.

Språk

Norsk

Engelsk