Espen Olavesen

Fast advokat

Biografi

Espen Olavesen er spesialisert innen konkurs og restrukturering, og har erfaring med blant annet konkursbobehandling og omstøtelsessaker.

I løpet av sine studier ved UiO skrev han sin masteroppgave om Insolvensbegrepet i norsk rett. Han har gjennom studier ved Handelshøyskolen BI og sin arbeidsbakgrunn opparbeidet en betydelig kompetanse innen økonomi og regnskap.

Espen fikk advokatbevilling i 2011.

Arbeidserfaring

2015 -
Fast advokat, Kvale
2012 - 2015
Ansatt advokat, Kvale
2008 - 2011
Advokatfullmektig, Kvale

Utdanning

2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2002 - 2003
Sivilmarkedsførerstudiet, Handelshøyskolen BI, Oslo