Fredric Holen Bjørdal

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Ålesund

Fredric arbeider mest med næringsregulatoriske spørsmål, der offentleg forvaltning, jus og næringsliv møtest. Han har bakgrunn som stortingsrepresentant, med mellom anna fire år i finanskomiteen.

Fredric gir juridiske råd om korleis næringslivet eller offentlege verksemder bør innrette og tilpasse seg etter ny lovgiving og endra rammevilkår.

Fredric har mastergrad i samfunnsplanlegging, og er medlem av Advokatforeininga sitt lovutval for forvaltningsrett. Han har mykje erfaring med rådgiving til offentlege verksemder i forvaltningsrettslege spørsmål, og med bistand til næringslivet i enkeltsaker.

Fredric leiar kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han har erfaring med evalueringar og utgreiingar, og er ein mykje brukt foredragshaldar.

Språk

Norsk

Engelsk