Kristian Lindhartsen

Partner / Styreleder

Biografi

Kristian Lindhartsen har bred sjørettslig erfaring, med hovedvekt på sjøforsikringstvister, herunder både dekningsdisputter og direktekrav.

Han arbeider også med operativ rådgivning til redere og befraktere, herunder rådgivning i tilknytning til certepartier og andre fraktavtaler, kommersielle avtaler, havari og andre sjøulykker.

Lindhartsen har bred prosesserfaring, både fra saker for de ordinære domstoler og voldgift, herunder også arrester og annen verdisikring, samt internasjonale vernetingsspørsmål.

Han arbeider også med shippingrelaterte transaksjoner, da med hovedvekt på sale/leaseback transaksjoner av skip.

Ranking

Legal 500 EMEA

Arbeidserfaring

2017 -
Partner, Kvale
2013 - 2016
Partner, Kyllingstad Kleveland
2010 - 2012
Senioradvokat, Kyllingstad Kleveland
2007 - 2010
Advokatfullmektig/fast advokat, Thommessen
2007
Holman Fenwick Willan (secondment), London
2005 - 2007
Lawyer, Gard (UK) Ltd., London
2004 - 2005
Claims executive/Lawyer, Gard AS, Arendal

Utdanning

2003
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Tromsø