Monica G. Sperre

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Ålesund

Partner og advokat Monica G. Sperre leder Kvales avdeling for Sjømat. Monica er spesialisert innenfor både kontraktsrett, regulatoriske forhold, myndighetskontakt, arbeidsrett og skipsarbeidsrett samt strafferett. Hun er tilknyttet vår kompetansegruppe for Fiskeri og Havbruk. Hun bistår den maritime industri og rederiene langs kysten innenfor de fleste segment, herunder fiskeri, havbruk, brønnbåt og servicefartøy, offshore, transport og passasjerdrift.

Monica har særlig kjennskap til virksomhetene langs kysten og hun vet at kryssende hensyn gjør seg gjeldende i forbindelse med virksomheters rettslige problemstillinger, i tillegg til sesongbaserte svingninger. Monica er opptatt av å finne praktiske løsninger på klienters problemstillinger. Med over 25 års erfaring er Monica en av landets ledende eksperter på rettslige problemstillinger som berører kystens næringer. Hun er bransjeorientert og har omfattende kjennskap og erfaring med hele den maritime industri og rederiene langs kysten.

Monica har lang og bred erfaring med å gi råd i krevende omstillings- og endringsprosesser. Hun har omfattende erfaring med saker om blant annet regulatoriske endringer, kontraktsrett, omstruktureringer, omorganisering – og endringsprosesser, virksomhetsoverdragelser, nedbemanninger, ansettelser, midlertidig ansettelse/ innleie, personalkonflikter, sykefravæsrssaker, oppsigelse/avskjed/suspensjon, forhandlinger, varslingsaker, permittering, sluttavtaler, arbeidstid (herunder hviletid og fritidsregnskap), samt personvern mv.

Monica har omfattende erfaring med tariff– og forbundsspørsmål, og betydelig erfaring fra både forhandlinger og tvistesaker som behandles i domstol.

Monica anses for å være en meget verdifull støttespiller for industrien og rederiene, med ekspertkompetanse på å lose virksomheter gjennom utfordrende saker slik at det blir minst mulig støy internt og eksternt, samtidig som at virksomheten får gjennomført de endringene eller beslutningene som er ønskelig og nødvendig.

Monica holder en rekke kurs og seminarer hvert år for NTNU, Maritime forum og klynger samt Advokatenes HR.

Monica er grunnlegger av Rederikonferansen i Ålesund som i 2021 og 2022 samlet nærmere 60 ulike rederier: www.rederikonferansen.com. Konferansen skal bidra til kompetansedeling og sikkerhetsarbeid for rederiene og etableres som en viktig møteplass for næringen. Monica er videre grunnlegger av Arbeidslivsdagene i Ålesund som tilbyr kompetanseheving for både offentlige og private i regionen.

Monica er styremedlem i kommunikasjonsselskapet Nuvu AS, som bl.a. arbeider med å digitalisere arbeids – og læringsprosesser. Monica har brakt dette inn i sine egne kurs og foredrag, og foreleser fra selvbetjent studio i Kvales lokaler i Ålesund som et ledd i Kvales satsing på bærekraft og digitalisering.

Monica er en sterk kommunikator og har omfattende bransjekunnskap særlig inn mot fiskeri og havbruk, øvrig maritim industri, rederi og dets styrer.
Hun er ekte, engasjert, skapende og med evne til å bygge tillit hos de involverte for å sikre sterke og bærekraftige løsninger. Hun har i over 25 år jobbet systematisk for å gi råd til ledere, styrer og eiere, nasjonalt og for næringslivet langs kysten med base på Vest- og Nord-Vestlandet.

Språk

Norsk

Engelsk