Jørgen Blix Nicolaysen

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Jørgen Blix Nicolaysen er tilknyttet vår faggruppe for fiskeri og havbruk. Han har bred erfaring i å bistå sjømatnæringen i både privat- og offentligrettslige saker. Bistanden omfatter bl.a. regulatoriske spørsmål, myndighetskontakt, kontraktsutforming og selskapsrettslig rådgivning.

Jørgen har tidligere jobbet ved Fiskeridirektoratets hovedkontor, hvor han arbeidet med regulatoriske spørsmål, klagebehandling og regelverksutvikling innenfor fiskerisektoren. Han innehar en LL.M i Law of the Sea fra Norsk senter for havrett og har spesialisert seg i havressursrett.

Jørgen bistår også ved selskaps- og eiendomsrettslige problemstillinger, og særlig mot sjømatnæringen. Han har også erfaring fra tvisteløsning og har prosedert saker for både tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

I Finansavisens årlige advokatundersøkelse for 2022 ble Jørgen rangert som nr. 2 av "lovende talenter" innenfor fiskeri og havbruk.

Spisskompetanse

Fiskeri og havbruk

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk