Henrik Grung

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Ålesund

Henrik Grung arbeider hovedsakelig med eierstyring, selskapsledelse, bedriftstrategi og industriell utvikling. Hovedvekt på virksomheter som i ulike faser er knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og allianser.

Grung har bred erfaring fra internasjonale, nasjonale og regionale forretningsforhold innen et bredt spekter av bransjer, primært maritim og marin næring, næringseiendom, handel og industri, men også innen offshore, oljeservice, shipping og verkstedindustri. Har over en årrekke bygget spisskompetanse innen selskapsrett, kommersielle forhandlinger og kontrakter.

Er en sterk kommunikator og har omfattende bransjekunnskap særlig inn mot industrielle eiere, styrer og managementet for disse.

Fokusert på å være ekte, engasjert, skapende og med evne til å bygge tillit, kraft og vilje hos de involverte for å sikre sterke, robuste, balanserte og bærekraftige løsninger.

Har i over 22 år arbeidet som rådgiver og prosjektleder inn i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell- og forretningsmessig forståelse og evne til å finne bærekraftige løsninger for de berørte. Har i samme periode fokusert systematisk på å gi råd til ledere, styrer og strategiske eiere, nasjonalt særlig innen industrien og næringslivet langs kysten med hovedfokus på Vest- og Nord-Vestlandet.

Språk

Norsk

Engelsk