Henrik Grung

Partner

Biografi

Henrik Grung arbeider hovedsakelig med eierstyring, selskapsledelse, bedriftstrategi og industriell utvikling. Hovedvekt på virksomheter som i ulike faser er knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og allianser.

Grung har bred erfaring fra internasjonale, nasjonale og regionale forretningsforhold innen et bredt spekter av bransjer, primært maritim og marin næring, næringseiendom, handel og industri, men også innen offshore, oljeservice, shipping og verkstedindustri. Har over en årrekke bygget spisskompetanse innen selskapsrett, kommersielle forhandlinger og kontrakter.

Er en sterk kommunikator og har omfattende bransjekunnskap særlig inn mot industrielle eiere, styrer og managementet for disse.

Fokusert på å være ekte, engasjert, skapende og med evne til å bygge tillit, kraft og vilje hos de involverte for å sikre sterke, robuste, balanserte og bærekraftige løsninger.

Har i over 22 år arbeidet som rådgiver og prosjektleder inn i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell- og forretningsmessig forståelse og evne til å finne bærekraftige løsninger for de berørte. Har i samme periode fokusert systematisk på å gi råd til ledere, styrer og strategiske eiere, nasjonalt særlig innen industrien og næringslivet langs kysten med hovedfokus på Vest- og Nord-Vestlandet.

Arbeidserfaring

2020
Partner, Kvale
2015 -
Styremedlem, Sparebanken Møre
2014 - 2019
Styreleder, Steenstrup Stordrange DA / SANDS
2012 - 2014
Styremedlem, Den Norske Advokatforening, Møre og Romsdal Krets
2010 - 2014
Kontorleder, SANDS Ålesund
2010 - 2020
Partner, SANDS
2009 - 2010
Ledet integrering av fusjon, TømmerdaL & Co og Steenstrup Stordrange DA
2006 - 2007
Leder, Kontrollkomité Glitnir Bank ASA før fusjon med BN Bank
2006 - 2007
Styreleder, DNA, Lokalforening for Ålesund og Sunnmøre advokatforening
2006 - 2007
Personlig vara for styreleder, Activ Subsea ASA
2002 - 2005
Daglig leder, Advokatfirmaet Tømmerdal & Co
1999 - 2009
Partner, Tømmerdal & Co
1999 - 2002
Fast foreleser og sensor - "Bank og forretningsjuss", Handelshøyskolen BI
1997 - 1999
Fast foreleser - Juss 1.avd i samarbeid med UiB OG UiT, Folkeuniversitetet

Utdanning

1997
Cand. jur., Universitetet i Bergen