Rode S. Rønning-Hansen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Rode S. Rønning-Hansen er partner i Kvales gruppe for Hav og Energi, og leder av Kvales satsning innen Fiskeri og Havbruk.

I tillegg til de mer bransjespesifikke rettsområdene innen Fiskeri og Havbruk, har Rønning-Hansen omfattende erfaring med transaksjoner, kontrakter, og strategisk rådgiving.

Rønning-Hansen har også betydelig erfaring som styreleder, herunder som arbeidende styreleder i Primex Norway AS gjennom flere år.

Språk

Norsk

Engelsk