Martine Eckhoff

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Martine Eckhoff er tilknyttet Kvales Corporate-avdeling. Hun har mastergrad fra Universitetet i Bergen, og skrev masteroppgave om rekkevidden av kundens erstatningsansvar ved en tredjepersons misbruk av BankID etter finansavtaleloven § 3-20 (4).

I løpet av studietiden har Martine hatt traineeopphold og skriveplass hos Kvale. Som en del av mastergraden var hun også på utveksling til Universitat Autònoma de Barcelona.

Språk

Norsk

Engelsk