Kristin Nyhus Halvorsen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Kristin Nyhus Halvorsen er spesialisert innen corporate med særlig vekt på virksomhetsoverdragelser og prosesser knyttet til endring og omstilling. Hun bistår selskaper løpende med selskapsrettslig rådgivning innenfor handel og industrisegmentet, i tillegg til at hun har gjennomført større oppkjøp og prosesser nasjonalt og internasjonalt. Gjennom mange år har hun vært fast juridisk rådgiver for store nasjonale og internasjonale selskaper og er kjent for å være en sterk forhandler og effektiv prosjektleder. Som tidligere konsernleder har hun opparbeidet god økonomiforståelse og bred ledelseserfaring med særlig fokus på resultatoppnåelse gjennom omstilling og utvikling.

Hun har også opparbeidet meget god kompetanse på corporate governance, strategiske prosesser og forretningsutvikling gjennom ulike styreverv i private bedrifter. Kristin har i rådgivningen sterkt fokus på praktiske løsninger på til tider kompliserte juridiske spørsmål.

Hun var tidligere senioradvokat i Selmer og konsernsjef i Bøndenes Hus AS.

Språk

Norsk

Engelsk