Anne Kjølseth Ekerholt

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Anne Kjølseth Ekerholt leder Kvales avdeling for Corporate, som består av totalt atten advokater. Anne er spesialisert innenfor transaksjonsrådgivning for store klienter, herunder industrikonsern og finansforetak. Anne bistår både noterte og unoterte selskaper med salg av virksomhet, oppkjøp, integrasjonsprosesser og annen forretningsjuridisk rådgivning. Hun har ledet et betydelig antall transaksjoner både nasjonalt og internasjonalt som involverer komplekse strukturer både på aksjonærsiden og finansielt.

Anne bistår også selskaper med finansiell restrukturering, inklusive salg av hele eller deler av virksomheten, endring av selskapsstruktur og reforhandling av finansiering. Hun har også flere års erfaring som bostyrer.

Videre har Anne meget god kompetanse og erfaring med eierstyring og styrearbeid og som juridisk rådgiver på børsregulatoriske forhold. Anne har i rådgivningen fokus på å kombinere jus med kommersielle og strategiske behov.

Språk

Norsk

Engelsk