Thomas S. Farhang

Partner Autorisasjon: Advokat (H)
Kontor: Oslo

Thomas S. Farhang yter forretningsjuridisk bistand med særlig vekt på oppkjøp (M&A), skatterådgivning og prosedyre i tilknytning til disse rettsfelter. Han fører en rekke større saker for domstolene og voldgiftsretten med særlig vekt på skattesaker knyttet til internprising.

Han fikk møterett for Høyesterett i 2012.

Språk

Norsk

Engelsk

Farsi