Biografi

Jostein Moen arbeider hovedsakelig med transaksjoner, men bistår også i tvistesaker, med hovedfokus på rederinæringen og tilknyttede næringer. Han har lang erfaring med selskapsrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål, særlig knyttet til kjøp og salg av virksomhet innenfor shipping og offshore. Moen har også bred erfaring med kjøp/salg/befraktning av skip og offshore fartøyer, og arbeider i tillegg med restrukturering av virksomheter.

Ranking

Legal 500 EMEA

Publikasjoner

Arbeidserfaring

2017 -
Partner, Kvale
2015 - 2016
Partner, Kyllingstad Kleveland
2012 - 2014
Senioradvokat, Kyllingstad Kleveland
2006 - 2012
Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat, Thommessen
2003 - 2006
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
2003
Juridisk rådgiver, Advokatforeningen

Utdanning

2006
Bachelor of Business Administration, Norges Handelshøyskole
2002
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
2001
Master of International Trade Law, Bond University, Australia