Jostein Moen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Jostein Moen arbeider hovedsakelig med transaksjoner, men bistår også i tvistesaker, med hovedfokus på rederinæringen og tilknyttede næringer. Han har lang erfaring med selskapsrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål, særlig knyttet til kjøp og salg av virksomhet innenfor shipping og offshore. Moen har også bred erfaring med kjøp/salg/befraktning av skip og offshore fartøyer, og arbeider i tillegg med restrukturering av virksomheter.

Publikasjoner

Språk

Norsk

Engelsk