Gry Bratvold

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Gry Bratvold har omfattende internasjonal erfaring som rådgiver til energi- og offshoreindustrien. Hun har bistått i en rekke internasjonale offshoreprosjekter, blant annet utbyggingsprosjekter for olje og gass, havvind og landbasert vindkraft. Hun har siden 2005 jobbet med juridiske spørsmål knyttet til shipping, offshore og oljeservice og spesialiserer seg på kontraktsrettslige spørsmål og oppfølgning av store prosjekter. Hennes erfaring omfatter bistand med levering av anbud, kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning i prosjekt- og operasjonsfasen. Hun har spisskompetanse i offshore entreprise, og særlig utviklingen av avtaleverk for mulighetsstudier, konseptstudier, EPC(I)-kontrakter, drifts- og vedlikeholdskontrakter, installasjonstjenester og lease and operate for flytende produksjon.

Hun har erfaring med avtaler relatert til prosjektfinansiering, herunder såkalte "direct agreements", "step-in agreements", etc. Hun har også bistått med arbeid knyttet til anti-korrupsjon, herunder i utførelsen av due diligence av tredjeparter og utforming av avtaler for bruk av mellommenn.

Hun har in-house erfaring fra FPSO-operatøren BW Offshore. Hun bistår primært klienter innen oljeservice, og rådgir i kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, operasjonsfasen og ved tvister. Hun har lang erfaring med internasjonale utbyggingsprosjekter i olje og gass, og særlig med FPSO-er og subsea-installasjoner. Hun har internasjonal erfaring fra prosjekter i bl.a. Nordsjøen, USA, Brasil, Vest-Afrika, Sørøst-Asia og Midtøsten og har forhandlet kontrakter med både nasjonale og private oljeselskaper, samt bistått med operasjonelle spørsmål for aktører som opererer i disse regionene. Hun jobber jevnlig med internasjonale prosjekter i tett samarbeid med rådgivere i ulike jurisdiksjoner.

Publikasjoner

Lexology GTDT - Market Intelligence Anti-Corruption 2022 – Norway (med Tobias Kilde)

2022

The Legal 500 Country Comparative Guides, Norway's chapter on Environment (med Yngve Bustnesli, Anne Kaurin og Marte Kapstad Roen)

2022

Updated Guidelines on ESG Reporting in the Shipping and Offshore Industries – Mondaq /January 2022 (med Marte Kapstad Roen)

2022

Covid-19 and Offshore Construction Contracts - Mondaq /January 2021 (med Jens Brede)

2021

Trading in Influence – The Criminal Law Convention on Corruption Art. 12 (July, 2012 – International In-house Counsel Journal (IICJ)

2012

Contractual Frameworks: Case Study between the Oil Companies and the FPSO Operators (September, 2011) – International In-house Counsel Journal (IICJ)

2011

Classification Society Liability – ITIC Intermediary (med Gaute Gjelsten)

2006

Responsibilities, Supervision and Penalties under New Ship Safety Act – International Law Office (med Simone A. Trondal)

2006

Språk

Norsk

Engelsk