Gry Bratvold

Partner
Oslo

Gry Bratvold har omfattende internasjonal erfaring med rådgivning, kontraktsforhandlinger og prosjektgjennomføring for selskaper i olje- og offshoreindustrien. Hun har bistått i en rekke internasjonale offshoreprosjekter, og da særlig store subsea- og FPSO-prosjekter.

Videre har hun lang erfaring med kjøp og salg av skip, samt bistand i utvikling av anti-korrupsjonsprogrammer.

Språk

Norsk

Engelsk