Hillevi Torngren Myhre

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Hillevi leder Kvales avdelingen for Bank og Finans, som består av totalt fem advokater. Hillevi har tidligere ledet internjuristavdelingen til Nordeas Wholesale Bank divisjon som gir råd til blant annet Corporate & Investment Banking og Markets. Før det har hun også erfaring som internjurist i Svensk Exportkredit i tillegg til mange år i bank- og finansgruppen i advokatfirmaet Vinge i Stockholm og Thommessen i Oslo. Som finansjurist har hun dermed omfattende praktisk erfaring og kjennskap til finansbransjen fra innsiden.

Hillevi jobber blant annet med banklån og obligasjonslån, hybridkapital, derivater, strukturerte produkter, cash management produkter og finansregulatoriske spørsmål.

Hillevi har også arbeidet med M&A og selskapsrett, både i Norge og Sverige og har bred erfaring med internasjonale transaksjoner. Fra stilling som Advokat i Orkla ASA har Hillevi opparbeidet en solid erfaring med M&A transaksjoner helt ifra planlegging til forhandling, gjennomføring og implementering av store multinasjonale M&A-transaksjoner men også mindre erverv, salg eller kjøp av deler av en virksomhet og store og mindre konserninterne omorganiseringer. Med erfaring både som intern advokat og ekstern advokat har hun en god forretningsmessig forståelse og evne til å sette sammen hensiktsmessige team.

Språk

Norsk

Engelsk