Carl Christian Marthinussen

Partner

Biografi

Carl Christian Marthinussen yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på selskapsrett og transaksjoner. Dette omfatter bistand innen oppkjøp, selskapsendringer og løpende bistand til selskapers administrasjon og styre. Carl Christian har bred erfaring fra due diligence arbeid og avtaleforhandlinger og har bistått en rekke selskaper inkludert børsnoterte foretak.

Han fikk advokatbevilling i 2010.

Arbeidserfaring

2019 -
Partner, Kvale
2012 - 2019
Senioradvokat, Kvale
2011 - 2012
Fast advokat, Kvale
2008 - 2011
Advokatfullmektig, Kvale

Utdanning

2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo