Carl Christian Marthinussen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Carl Christian Marthinussen yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på selskapsrett og transaksjoner. Dette omfatter bistand innen oppkjøp, selskapsendringer og løpende bistand til selskapers administrasjon og styre. Carl Christian har bred erfaring fra due diligence arbeid og avtaleforhandlinger og har bistått en rekke selskaper inkludert børsnoterte foretak.

Han fikk advokatbevilling i 2010.

Språk

Norsk

Engelsk