Kristin Ourom

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Advokat Kristin Ourom yter generell forretningsjuridisk bistand, med hovedtyngden innen energi, corporate og finansiering, og jobber bl.a. med eierstyring og selskapsledelse og industriell utvikling. Dette med hovedvekt for virksomheter i omstilling, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og allianser.

Kristin er mye benyttet som rådgiver for ledelsen, styrene og strategiske eiere.

Innen energibransjen bistår Kristin bl.a. ved spørsmål knyttet til rammelovgivningen, strategivurderinger, fastsettelse av transaksjonsstruktur , avtaleforhandlinger og bistand ved salg/oppkjøp. Kristin har de siste årene også bistått ved store offentlige anskaffelser for energiselskaper, herunder IT-systemer, AMS- og materiellanskaffelser.

Kristin har tidligere jobbet som konsernadvokat i Nordea Bank.

Kristin innehar diverse styreverv, herunder som styreleder i Øvre Eiker Energi AS og sitter i styret i bla. Vardar AS, Vardar vannkraft AS og Sparebank1 Hallingdal Valdres. Hun er også mye benyttet som foredragsholder.

Spisskompetanse

Fornybar Selskapsrett

Språk

Norsk

Engelsk