Kristin Ourom

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Kristin Ourom leder Kvales avdeling for Energi, som består av totalt seks advokater. Kristin yter generell forretningsjuridisk bistand, med hovedtyngden innen energi, corporate og finansiering, og jobber bl.a. med eierstyring og selskapsledelse og industriell utvikling. Dette med hovedvekt for virksomheter i omstilling, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og allianser.

Kristin er mye benyttet som rådgiver for ledelsen, styrene og strategiske eiere.

Innen energibransjen bistår Kristin bl.a. ved spørsmål knyttet til rammelovgivningen, strategivurderinger, fastsettelse av transaksjonsstruktur , avtaleforhandlinger og bistand ved salg/oppkjøp. Kristin har de siste årene også bistått ved store offentlige anskaffelser for energiselskaper, herunder IT-systemer, AMS- og materiellanskaffelser.

Kristin har tidligere jobbet som konsernadvokat i Nordea Bank.

Kristin innehar diverse styreverv, herunder som styreleder i Øvre Eiker Energi AS og sitter i styret i bla. Vardar AS, Vardar vannkraft AS og Sparebank1 Hallingdal Valdres. Hun er også mye benyttet som foredragsholder.

Spisskompetanse

Fornybar Selskapsrett

Språk

Norsk

Engelsk