Jacob Friis Gottrup

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Jacob Friis Gottrup er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett (IPR) og TMT.

Jacob er spesialisert innenfor immaterialrett og arbeider med rådgivning og tvisteløsning innen varemerke-, design- og opphavsretten. Jacob bistår norske og utenlandske bedrifter, som ønsker å beskytte sine immaterielle rettigheter samt rådgiver bedrifter i forbindelse med tvister, herunder håndhevelse av immaterielle rettigheter.

Jacob beskjeftiger seg dessuten med markedsføringsrett i bred forstand, herunder spørsmål i forhold til god markedsførings- og forretningsskikk, handelspraksis overfor forbrukere, produktetterlikninger og villedende markedsføring. Som ledd i den markedsrettslige rådgivningen veileder Jacob konkret blant annet om reglene for prismarkedsføring, markedsføringshenvendelser (herunder ved elektroniske kommunikasjonsmetoder) og bruk av og krav til utforming av påstander som fremføres som ledd i markedsføringen

I tillegg bistår Jacob med rådgivning innenfor generell kontraktsrett og regulatoriske områder, herunder legemiddel- og næringsmiddelregelverket.

Han har lang erfaring med å jobbe med åpenhetsloven, og bistår virksomheter i det praktiske arbeidet med aktsomhetsvurderinger, utarbeidelse redegjørelse og håndtering av innsynskrav.

Jacob er utdannet jurist fra Aarhus Universitet, Danmark. Før Jacob kom til Kvale jobbet han med immaterialrett og teknologi hos det danske advokathuset Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, hvor han også utdannet seg til advokat.

Språk

Dansk

Norsk

Engelsk