Kvale Advokatfirma DA – Jacob Friis Gottrup

Jacob Friis Gottrup

Fast advokat
Oslo

Jacob Friis Gottrup er spesialisert innenfor immaterialrett og Jacob sitt primære fokus er rettet mot varemerke-, design- og opphavsretten.

Jacob rådgiver norske og utenlandske bedrifter, som ønsker å beskytte sine immaterielle rettigheter samt rådgiver bedrifter i forbindelse med tvister, herunder håndhevelse av immaterielle rettigheter.

Jacob beskjeftiger seg dessuten med markedsføringsretten i bred forstand.

Språk

Dansk

Norsk

Engelsk