Per-Kaare Svendsen

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Per-Kaare Svendsen er en internasjonalt anerkjent TMT-ekspert og en erfaren forhandler. Han har mer enn 20 års erfaring med rettslige spørsmål knyttet til digitalisering, elektronisk handel, personvern, TV- og mediedistribusjon, telekommunikasjonsrett og konkurranserett.

Han er særlig kjent for å håndtere omfattende strategiske, regulatoriske og kontraktsmessige forhold for selskap med sterkt fokus på digitalisering og elektronisk kommunikasjon. Han har arbeidet med en rekke prosjekter både i Norge og utland, herunder automatiseringsprosjekter, tilgangsavtaler innen telekom og mobilutbygging, digitalisering, inn- og outsourcingsprosjekter, samt transaksjoner som involverer teknologivirksomheter.

Kombinasjonen av juridisk og økonomisk utdannelse, som sammen med erfaring som strategisk rådgiver for et antall teknologfirmaer, gir han en grundig forståelse for kommersielle/teknologiske problemstillinger.

Språk

Norsk

Engelsk