Bjørn Løtveit

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Bjørn er spesialist på regelverket for finansiering og sikkerhetsstillelse, og bistår med rådgivning i forbindelse med utstedelse av lån og etablering av sikkerhet, restrukturering, oppkjøp og andre transaksjoner. Han arbeider også jevnlig med insolvens og konkurs. Bjørn har juridisk doktorgrad (Ph.D.) innenfor panterett, og er anerkjent som en ekspert på dette rettsområdet. Han benyttes regelmessig som foredragsholder for klienter, og på seminarer og konferanser.

Før han kom til Kvale, jobbet Bjørn som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT), hvor han også var prodekan for forskning ved Det juridiske fakultetet. Som prodekan hadde Bjørn ansvar for blant annet fakultetets doktorgradsprogram og forskergrupper, og han spilte en sentral rolle i den strategiske utviklingen av både fakultetet og universitetet som helhet. Før han ble prodekan, hadde Bjørn fag- og eksamensansvaret for formuerettsfagene i den juridiske utdanningen. Han har omfattende undervisningserfaring, særlig innenfor panterett, kontraktsrett, pengekravsrett og konkursrett. Bjørn har flere ganger blitt kåret til beste foreleser ved Det juridiske fakultetet i Tromsø. Han har også vært ekstern veileder og sensor ved andre norske universiteter.

Bjørn har også erfaring fra i et annet stort norsk advokatfirma, hvor han primært jobbet med finansiering, restrukturering, konkurs, og fusjoner og oppkjøp (M&A).

Publikasjoner

Pantsettelse av immaterialrettigheter

Universitetsforlaget

2021

I hvilken grad bør domstolene og rettsvitenskapen utvikle ulovfestede regler på formue- og immaterialrettens område?

Jussens venner, side 28–51

2020

Vilkårene for opplåning av pant

Lov og Rett, side 625–645

2018

Språk

Norsk

Engelsk