Bjørn Løtveit

Fast advokat
Tromsø

Bjørn er primært tilknyttet Kvales avdeling for bank og finans, men arbeider også med problemstillinger innenfor andre områder. Han har juridisk doktorgrad (Ph.D.) fra 2019 innenfor panterett.

Før han kom til Kvale i 2023, jobbet Bjørn som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT), hvor han også fungerte som prodekan for forskning ved Det juridiske fakultetet. Som prodekan hadde Bjørn blant annet ansvaret for fakultetets doktorgradsprogram, doktorgradsstipendiater og forskningsutvalg, og hadde en sentral rolle i den strategiske utviklingen av fakultetet og universitetet som helhet. Før Bjørn overtok rollen som prodekan, hadde han fag- og eksamensansvaret for formuerettsfagene i den juridiske utdanningen. Han har omfattende undervisningserfaring, særlig innenfor panterett, kontraktsrett, pengekravsrett og konkursrett, og har flere ganger vunnet prisen for beste foreleser ved Det juridiske fakultetet i Tromsø. I tillegg har Bjørn vært engasjert som veileder og sensor i juridiske fag ved flere ulike norske universiteter.

Bjørn har tidligere jobbet i et annet større norsk advokatfirma, og har erfaring med finansiering, restrukturering, konkurs og M&A.

Spisskompetanse

Bank og finans

Publikasjoner

Pantsettelse av immaterialrettigheter

Universitetsforlaget

2021

I hvilken grad bør domstolene og rettsvitenskapen utvikle ulovfestede regler på formue- og immaterialrettens område?

Jussens venner, side 28–51

2020

Vilkårene for opplåning av pant

Lov og Rett, side 625–645

2018

Språk

Norsk

Engelsk