Stephanie Brungot

Fast advokat

Biografi

Stephanie Brungot er tilknyttet Kvales avdeling for bank og finans, samt avdelingen for insolvens- og restrukturering. Hun bistår med transaksjoner og finansieringer, herunder med utarbeidelse og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, samt rådgivning tilknyttet kausjon, pant og kredittsikring. Stephanie bistår også med løpende selskapsrettslig rådgivning.

Stephanie har videre erfaring fra juridisk avdeling i Nordea, hvor hun jobbet hun med et bredt spekter av ulike kunder og saker innenfor bedrifts- og personmarkedet, med hovedfokus på bedriftsmarkedet. I tillegg til løpende rådgivning til banken med bl.a. panterettslige problemstllinger, bistod Stephanie også med gjennomgang av og rådgivning i forbindelse med inngåelse og reforhandling av låneavtaler, garantier og annen sikkerhetsdokumentasjon. Stephanie jobbet også med enkelte bankjuridiske og finansregulatoriske spørsmål.

Stephanie holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine fagfelt, og prosederer også for domstolene.

Stephanie fikk sin advokatbevilgning i 2018.

Arbeidserfaring

2020
Fast advokat, Kvale
2018 - 2020
Advokat, SANDS
2016 - 2018
Advokatfullmektig, SANDS

Utdanning

2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen