Kvale Advokatfirma DA – Stephanie Brungot

Stephanie Brungot

Fast advokat
Ålesund

Stephanie Brungot er fast advokat med base ved vårt Ålesund-kontor, og er tilknyttet Kvales avdeling for bank og finans, samt avdelingen for insolvens- og restrukturering. Hun bistår både låntakere og långivere, herunder også banker, i forbindelse med transaksjoner og finansieringer, med bl.a. utarbeidelse og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, vurdering av finansieringsstrukturer, samt rådgivning vedrørende panteretter og garantier. Stephanie bistår også med løpende selskapsrettslig rådgivning, og har erfaring med å bistå i forbindelse med oppkjøp og salg av selskaper.

Stephanie har erfaring fra juridisk avdeling i Nordea, hvor hun jobbet hun med et bredt spekter av ulike kunder innenfor bedrifts- og personmarkedet, med hovedfokus på bedriftsmarkedet. I tillegg til løpende bankjuridisk rådgivning, bistod hun med gjennomgang av og rådgivning i forbindelse med inngåelse og reforhandling av låneavtaler, garantier og annen sikkerhetsdokumentasjon. Hun har også erfaring som advokat i SANDS fra august 2016 og frem til hun begynte i Kvale i 2020.

Stephanie holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine fagfelt, og prosederer også for domstolene.

Språk

Norsk

Engelsk