Mari Verling

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Mari Verling arbeider hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon. Mari har erfaring med saker etter både arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Mari har videre bistått i forbindelse med rettstvister for domstolene knyttet til både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Mari har også jobbet med omfattende varslingssaker i både privat og offentlig sektor. Hun har dermed erfaring med strategisk planlegging av granskninger, herunder både undersøkelsesfasen og rapportskrivingen.

Mari har skrevet to bøker om arbeidsrettslige emner sammen med Nicolay Skarning: Permittering under og etter koronapandemien (Hegnar forlag, juni 2020) og nedbemanning og sluttpakker (Universitetsforlaget, høsten 2022).

Mari har videre internasjonal erfaring. Etter å ha fullført en LL.M med fokus på internasjonal kontraktsrett ved Bond University i Australia, hadde hun et traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og deretter et traineeopphold i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett. Mari har også gjennomført et kurs i Legal Writing ved Harvard Summer School i Boston (2011).

Mari holder jevning foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har de senere årene vært med å holde foredrag om følgende temaer:

  • Nedbemanning og sluttpakker (3. november 2022)
  • Oppkjøp og utsetting av virksomhet – partenes rettigheter og plikter" (webinarer 3. mars 2021, 14. april 2021 og 24. august 2022)
  • "Fra permittering til oppsigelse" (webinar 10. november 2020)
  • "Alt om permitteringer under Koronapandemien" (webinar 17. juni 2020)
  • “Når bedriften vil inngå, unngå eller si opp tariffavtale – hva sier lov og rettspraksis?” (29. mai 2019)
  • “Lettere å gå til oppsigelse på grunn av høyt eller hyppig sykefravær etter nye dommer?” (30. januar 2019, 6. februar 2019 og 14. februar 2019)
  • “Verneombudets rolle, fullmakter og tidsbruk – og kan verneombudet kastes?” (25. oktober 2018)
  • “Når kan bedriften si opp en vanskelig medarbeider?” (5. juni 2018)
  • “Etter Metoo: Varsling, faktaundersøkelse, oppsigelse/ avskjed av den skyldige” (3. mai 2018)
  • “Varsling og oppsigelse på grunn av kritikkverdig oppførsel på arbeidsplassen” (31. januar 2018)

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Publikasjoner

Ekspertkommentar, Høyesterettsavgjørelse om varslingsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 2 A-1

https://juridika.no/innsikt/høyesterettsavgjørelse-om-varslingsbegrepet-i-arbeidsmiljøloven-paragraf-2-a-1

2024

Varsling

Praktisk håndbok om håndtering av varsler etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven. https://www.universitetsforlaget.no/varsling-1

2023

Nedbemanning og sluttpakker

Universitetsforlaget

2022

Permittering under og etter koronapandemien

Universitetsforlaget

2020

Oppkjøp og utsetting av virksomhet – hvilke regler gjelder?, Praktisk økonomi og finans, Årg. 38, 2/2022

2022

Ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med oppkjøp eller utsetting av virksomhet, Praktisk økonomi og finans, Årg. 38, 2/2022

2022

Artikkel "Permitteringer under koronapandemien"

2020

Artikkel "Inngåelse og oppsigelse av tariffavtale"

2019

Språk

Norsk

Engelsk