Biografi

Trygve Norum er spesialisert innen transaksjoner og selskapsrett. Han arbeider hovedsakelig med;

  • oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter for norske og utenlandske investorer
  • private equity
  • fusjoner og fisjoner
  • oppstart, strukturering og omstrukturering av virksomheter, samt komplekse selskapsstrukturer og eierkonstellasjoner

Innenfor områdene corporate og capital markets arbeider han også med verdipapir- og børsrettslige spørsmål, prospekter, kapitalinnhentinger, m.m.

Trygve har i tillegg kompetanse og bakgrunn fra andre forretningsjuridiske områder, blant annet konkurranserett, lisensavtaler, distribusjonsavtaler og andre større kontraktsforhold.
En betydelig del av Trygves arbeid er rettet mot multinasjonale virksomheter og prosjekter på tvers av landegrensene.

Norum er medforfatter av bøker innen blant annet selskapsrett og har utgitt diverse artikler i fagtidsskrifter. Han er også foredragsholder på kurs og seminarer om selskapsrettslige, transaksjonsrettslige og konkurranserettslige temaer.

Ranking

Legal 500 EMEA

Commercial, Corporate and M&A: Recommended lawyer

Arbeidserfaring

2013 -
Partner, Kvale
2000 - 2013
Partner, Haavind
1998 - 2000
Partner, Lowzow & Co
1997 - 1998
Legal Counsel, Coca-Cola Nordic and Northern Eurasia Division
1995 - 1997
Partner, Lowzow & Co
1990 - 1995
Advokatfullmektig og advokat, Lowzow & Reed/ Lowzow & Co

Utdanning

1989
Juridisk embetseksamen, Oslo