Trygve Norum

Partner
Oslo

Trygve Norum er spesialisert innen transaksjoner og selskapsrett. Han arbeider hovedsakelig med;

  • oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter for norske og utenlandske investorer
  • private equity
  • fusjoner og fisjoner
  • oppstart, strukturering og omstrukturering av virksomheter, samt komplekse selskapsstrukturer og eierkonstellasjoner
  • Innenfor områdene corporate og capital markets arbeider han også med verdipapir- og børsrettslige spørsmål, prospekter, kapitalinnhentinger, m.m.

Trygve har i tillegg kompetanse og bakgrunn fra andre forretningsjuridiske områder, blant annet konkurranserett, lisensavtaler, distribusjonsavtaler og andre større kontraktsforhold.
En betydelig del av Trygves arbeid er rettet mot multinasjonale virksomheter og prosjekter på tvers av landegrensene.

Norum er medforfatter av bøker innen blant annet selskapsrett og har utgitt diverse artikler i fagtidsskrifter. Han er også foredragsholder på kurs og seminarer om selskapsrettslige, transaksjonsrettslige og konkurranserettslige temaer.

Språk

Norsk

Engelsk