Mathilde Naustvik

Markedskoordinator Kontor: Oslo

Mathilde er ansvarlig for å gjennomføre Kvales markedsstrategi i digitale og ikke digitale flater, herunder planlegge og gjennomføre markedsaktiviteter. Hun har redaktør- og produksjonsansvar for firmaets hjemmeside og sosiale medier, samt koordinerer og bistår internt med rådgivning innen operativ markedsføring.

Språk

Norsk

Engelsk