Ann-Karin Mathisen

Prosjektassistent Kontor: Tromsø

Ann-Karin Mathisen er tilknyttet Kvales kontor i Tromsø, og er ansvarlig for å gi nødvendig administrativ støtte ved kontoret.

Språk

Norsk

Engelsk