Kvale Advokatfirma DA – Sara  Storøy

Sara Storøy

Fast advokat
Ålesund

Sara Storøy er fast advokat i Kvales avdeling for arbeidsrett og tvisteløsning. Hun er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett.

Sara bistår i hovedsak arbeidsgivere og særlig større rederier innenfor segmentene brønnbåt-, offshore- og hav- og kystfiskerederier. Hun rådgir også jevnlig aktører innen havbruk/fiskeoppdrett og servicefartøy tilknyttet havbruk med mannskapsrett. Sara har også bistått store passasjerbåtrederier innen både linjefart- og turistchartersegmentene. På landsiden har Sara jobbet med større industrielle klienter.

Hun har erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Bistanden omfatter rådgivning, drøftelser, forhandlinger og tvisteløsning med opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings-, og nedbemanningsprosesser, samt rådgivning i forbindelse med virksomhetsoverdragelser – både på kjøper- og selgersiden. Videre omfatter bistanden tarifftolkning, utforming og kvalitetssikring av arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, prosessbeskrivelser og oppsigelser.

Sara har erfaring som advokat i SANDS fra februar 2016 og frem til hun begynte i Kvale i 2020. Hun fikk advokatbevilling i mars 2018. Hun prosederer jevnlig for domstolene, og holder flere kurs og foredrag hvert år innen ulike arbeidsrettslige emner.

Spisskompetanse

Arbeidsliv