Kari Mazigh

Prosjektassistent Kontor: Oslo

Kari Mazigh jobber hovedsakelig med offentlig skifte av dødsbo, som omfatter blant annet kontakt med arvinger, Oslo byfogdembete og andre offentlige etater.

Språk

Norsk

Engelsk

Hebraisk