Kvale Advokatfirma DA – Kari Mazigh

Kari Mazigh

Prosjektassistent
Oslo

Kari Mazigh jobber hovedsakelig med offentlig skifte av dødsbo, som omfatter blant annet kontakt med arvinger, Oslo byfogdembete og andre offentlige etater.

Språk

Norsk

Engelsk

Hebraisk